อนุทิน 137976 - บุษยมาศ

"การพูด"

...

การพูดจาใด ๆ บางครั้ง...คนเป็นเด็กไม่ค่อยจะคิด จะนึกถึงว่า "ควรหรือไม่ควร"

สิ่งใด ควรพูดจริง พูดเล่น...พูดไม่ถูกกาลเทศะ...ยิ่งไม่ควร...

สุดท้ายก็ถูกตอกเอาเข้าให้...ก็ช่วยไม่ได้...อยากพูดไม่ดูตาม้า ตาเรือ

โดนเสียบ้าง...จะได้คิดได้...ไม่งั้นก็คะนองคำพูด...

(สมัยฉันเป็นเด็ก ฉันได้รับคำสั่งสอนมาว่า สิ่งใด ควรไม่ควร...

แต่มาปัจจุบัน ฉันก็ไม่รู้ว่าในโรงเรียนมีการสอนกันหรือไม่เกี่ยวกับ

"มารยาทในการพูด ฟัง เขียน"...

เขียน 05 Oct 2014 @ 14:38 () แก้ไข 05 Oct 2014 @ 14:44, ()


ความเห็น (0)