อนุทิน #137972

๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

- เดินทางไปร่วมงานสัมมนาวิชาการกับรองนายกรัฐมนตรี (มรว.ปรีดิยาธร  เทวกุล) ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กทม.

  เกี่ยวกับเรื่อง "การพัฒนาระบบราชการกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)