อนุทิน 137972 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

- เดินทางไปร่วมงานสัมมนาวิชาการกับรองนายกรัฐมนตรี (มรว.ปรีดิยาธร  เทวกุล) ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กทม.

  เกี่ยวกับเรื่อง "การพัฒนาระบบราชการกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)