อนุทิน 137972 - บุษยมาศ

๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

- เดินทางไปร่วมงานสัมมนาวิชาการกับรองนายกรัฐมนตรี (มรว.ปรีดิยาธร  เทวกุล) ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กทม.

  เกี่ยวกับเรื่อง "การพัฒนาระบบราชการกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน"

เขียน 05 Oct 2014 @ 14:22 () แก้ไข 05 Oct 2014 @ 14:23, ()


ความเห็น (0)