อนุทิน 137962 - คุณมะเดื่อ

  ติดต่อ

อากาศเปลี่ยนกระทันหัน  ร้อนจัดมากสองสามวัน

แล้วฝนก็ตกหนักมาสองสามครั้ง

สุขภาพคนชรา อย่างคุณมะเดื่อหรือจะปรับเปลี่ยนได้ทันกาล

เจ็บคอ  ไอ   ปวดหัวมาสองวันแล้ว

เฮ้อ....เกิดแล้ว   แก่แล้ว  เจ็ํบแล้ว   เหลือ...ตาย...

สาธุ  !

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ดื่มเยอะๆครับ ชะลอ…….ได้