อนุทิน #137958

          http://www.caistudio.info/ เป็นแหล่งคลังสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สามารถให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในกลุ่มสาระต่างๆ ได้ ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ เหมาะแก่การเรียนรู้ 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)