อนุทิน 137958 - nanthidar Thipsuwan

          http://www.caistudio.info/ เป็นแหล่งคลังสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สามารถให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในกลุ่มสาระต่างๆ ได้ ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ เหมาะแก่การเรียนรู้ 

เขียน 04 Oct 2014 @ 20:15 () แก้ไข 04 Oct 2014 @ 20:16, ()


ความเห็น (0)