อนุทิน #137957

  ติดต่อ

           แหล่งเรียนรู้จาก http://www.youtube.com รายการสอนศิลป์ เป็นรายการที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆ โดยนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ทั้งของเล่น ของใช้ ซึ่งเด็กสามารถทำได้เอง เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจ และเด็กสามารถทำได้จริง มีการทำงานประดิษฐ์ที่หลากหลายและน่าสนใจมากมาย ตัวอย่างเช่น การนำไม้หนีบผ้า มาทำโมบายเครื่องบินเหินเวหา

http://www.youtube.com/watch?v=ET4kn_BUZuU

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)