อนุทิน 137957 - nanthidar Thipsuwan

           แหล่งเรียนรู้จาก http://www.youtube.com รายการสอนศิลป์ เป็นรายการที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆ โดยนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ทั้งของเล่น ของใช้ ซึ่งเด็กสามารถทำได้เอง เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจ และเด็กสามารถทำได้จริง มีการทำงานประดิษฐ์ที่หลากหลายและน่าสนใจมากมาย ตัวอย่างเช่น การนำไม้หนีบผ้า มาทำโมบายเครื่องบินเหินเวหา

http://www.youtube.com/watch?v=ET4kn_BUZuU

เขียน 04 Oct 2014 @ 19:53 () แก้ไข 04 Oct 2014 @ 20:05, ()


ความเห็น (0)