อนุทิน 137923 - พรเทพ ช่วยไทย

กศน.ตั้งเป้ายกระดับการศึกษาทหารเกณฑ์ 100%

UploadImage

วันนี้ (29 ก.ย.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน) กล่าวถึงการจัดการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการตามหน่วยทหารต่าง ๆ ว่า กศน.ได้มีการทำความตกลงร่วมกับทางกองทัพในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการมานานแล้ว ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ในหน่วยทหารเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้ทราบว่า ที่ผ่านมาทหารประจำการที่เข้ามาใหม่ในทุกผลัดจะมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม.6 เฉลี่ยประมาณ 50% และปัจจุบันความร่วมมือดังกล่าวสามารถยกระดับการศึกษาของทหารกองประจำการที่ ยังไม่จบ ม.3 หรือ ม.6 ได้เกือบ 100%แล้ว โดยใครที่ยังไม่จบ ม.3 ก็จะได้เรียน กศน.ระดับ ม.ต้น ส่วนคนที่ยังไม่จบ ม.6 ก็จะได้เรียนระดับ ม.ปลาย เพราะฉะนั้นเมื่อประจำการครบ 2 ปีแล้วปลดประจำการออกไปจะมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามเท่าที่รับฟังจากทางฝ่ายทหารทราบว่าวันนี้ยังมีความต้องการ เรื่องของสื่อเสริมอีกมาก ทั้งแบบเรียน หนังสืออ่านเสริม รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งก็ตรงกับที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะต้องมีการจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาสื่อต่าง ๆ สำหรับการจัดการศึกษาของ กศน.ทุกรูปแบบให้มีความทันสมัยและมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก ๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ที่จะต้องปรับกระบวนการถ่ายทอดให้มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน มากขึ้น

“ผมถือว่าทหารกองประจำการ คือ ผู้เสียสละที่อุทิศตนเข้ามารับการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ ดังนั้นเราจำเป็นต้องช่วยติดอาวุธทางปัญญา ยกระดับการศึกษาให้เขาเหล่านั้น เพื่อว่าเมื่อปลดประจำการออกไปแล้วจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ” นายการุณ กล่าวและว่า กศน.มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่เข้าใหม่มีระดับการศึกษา สูงขึ้นให้ได้ 100% ดังนั้น ในการเข้าประจำการของผลัดต่อไป กศน.ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่มีหน่วยทหารจะเข้าไปช่วยแสกนคนที่ยังไม่จบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้กิจกรรมและรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบต่าง ๆ เข้ามาส่งเสริมเพื่อให้ได้เรียนต่อเพิ่มขึ้น.

เขียน 04 Oct 2014 @ 13:04 ()


ความเห็น (0)