อนุทิน 137913 - พรเทพ ช่วยไทย

logo

          เว็บไซต์ ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. http://www.onie-mediacenter/">www.onie-mediacenter เป็นเว็บไซต์ รวมสื่อที่ผลิตโดยหน่วยงานที่สังกัด สำนักงาน กศน.เพื่อให้บริการแก่ครู กศน. และนักศึกษา กศน.ได้เข้ามาใช้สื่อจากเว็บไซต์นี้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และเพื่อให้สื่อของ กศน.เป็นที่รู้จัก และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย

เขียน 04 Oct 2014 @ 10:35 ()


ความเห็น (0)