อนุทิน 137884 - กิตติศักดิ์ ประดับ

      

             ผมมีโอกาสได้ดูการเรียนการสอนจาก  โทรทัศน์ครู : ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์และสื่อต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอนเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนหนังสือเพราะเด็กนักเรียนคิดว่ามีสื่อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนจึงทำให้สนใจเรียนมากขึ้นได้นำเทคนิคนั้นมาปรับใช้เกี่ยวกับการสอนในวันข้างหน้า และนำเทคนิคนั้นมาสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นในการเรียน นักเรียนจะได้ไม่เบื่อในการเรียนผมคิดว่าการที่ประเทศเรามีการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบของโทรทัศน์ครุ นั้นถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยยุคใหม่ ครูไทยยุคใหม่ ได้พัฒนาโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพครู จะได้มีแหล่งความรู้ที่รวบรวมวิธีปฏิบัติในด้านการเรียนการสอนที่ดี ได้เห็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในวิชาชีพครู นอกจากนี้ โทรทัศน์ครู ยังเป็นเครื่องมือสำหรับสนับสนุนการพัฒนาครูรุ่นใหม่ได้อีกด้วย นี่คงเป็นอีกขั้นของการพัฒนาทางด้านการศึกษาของไทย และคงมีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อ ครูไทย เด็กไทย และสังคมไทย ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เขียน 04 Oct 2014 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)