อนุทิน 137869 - คุณมะเดื่อ

  ติดต่อ

จากกิจกรรมการอ่านหนังสือ ของนักเรียนกลุ่มขยัน

ทำให้คุณมะเดื่อได้ต่อยอดไปถึง  "  การเขียน " 

โดยให้นักเรียนลองเขียนเลียนแบบเรื่อง หรือนิทาน

ที่อ่าน  แล้วให้ทำดัมมี่ หรือต้นฉบับ  เพื่อทำเป็น

หนังสือเล่มเล็ก....ต่อไป  ดูว่า นักเรียนสนใจมาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)