อนุทิน 137855 - itsaraphorn Yoosen

จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อาจารย์ได้เสนอแนะ ในช่วงเช้านั้น เว็บไซต์เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ที่ชอบมากที่สุด คือ www.issuu.com เพราะสามารถมีหนังสือให้เลือกอ่านหลายประเภท รวมทั้งหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน หนังสือที่ชอบมากที่สุดในเว็บไซต์ นี้ คือ หนังสือเกี่ยวกับ Phonics เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ได้ และ หนังสือเล่มที่เลือกมานั้นเป็นหนังสือเกี่ยวกับสระประสมในภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถอ่านและสะกดคำภาษาอังกฤษได้ ประกอบกับหนังสือเล่มดังกล่าว ยังมีแบบฝึกอ่านและแบบฝึกหัดที่น่าเรียน จึงคิดว่าหนังสือดังกล่าว น่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีกับนักเรียน

เขียน 03 Oct 2014 @ 20:14 ()


ความเห็น (0)