อนุทิน 137852 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๘๙๘ |

"การปฏิรูปหลักสูตร"

การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอว่า ...

ในระดับมัธยมศึกษา 8 สาระ ส่วนใหญ่ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว ส่วนในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ เห็นควรให้ลดเหลือ 5 สาระ ควรเพิ่มวิชาพลเมือง และแยกวิชาประวัติ ศาสตร์ออกอย่างชัดเจน 

ในระดับชั้นประถมศึกษา 1-3 ให้เน้นวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

ในส่วนจำนวนชั่วโมงการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยม ให้มีการปรับเนื้อหาให้น้อยลง แต่จำนวนชั่วโมงที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ ควรปรับระบบการเข้าเรียนใหม่ เช่น เข้าเรียนเวลา 07.30 น. เลิกเรียนเวลา 14.30 น. เพื่อใช้เวลาที่เหลือคิดทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการศึกษาและสังคม

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/education

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (4)

โอ้วิเศษเลยครับอาจารย์..ถ้าปฏิรูปได้เช่นนี้..

ต้องติดตามกันต่อไปครับ ;)…

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะอาจารย์

หวังว่านะครับ คุณครู ;)…