อนุทิน 137790 - สุจารี ฤทธิภักดี

แหล่งเรียนรู้ของคนยุกใหม่ที่ให้สาระที่ดีในทุกสาขาวิชาและมีประโยชน์แก่คนทุกเพศทุกวัย

สำหรับครูทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างดี

เพราะมีครูคนใหม่ที่สอนได้อย่างมืออาชีพ

                                                                

สถานีโทรทัศน์ครู มิติใหม่ของวงการศึกษาที่มีสถานีโทรทัศน์เพื่อครูโดยเฉพาะ เชื่อมต่อทุกความรู้จากทั่วโลกและทั่วไทย ได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และ การแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา ที่ถ่ายทำจากสถานที่จริง เหตุการณ์จริงของห้องเรียน โรงเรียน ครูดีครูเก่งในประเทศไทย และ ประเทศต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น โมร็อคโค ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิด จากเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้ได้จริง

เขียน 02 Oct 2014 @ 13:23 ()


ความเห็น (0)