อนุทิน 137782 - malinee kamnerdsom

ระบบหายใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการหายใจ

2.ผู้เรียนอธิบายกลไลการทำงาน ระบบหายใจเข้าและหายใจออกได้

3.ผู้เรียนอธิบายลักษณะของการไอ จาม หาว และสะอึก ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจได้

4.ผู้เรียนสรุปเกี่ยวกับกระบวนการหายใจได้

เขียน 02 Oct 2014 @ 10:13 ()


ความเห็น (0)