อนุทิน 137782 - malinee kamnerdsom

  ติดต่อ

ระบบหายใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการหายใจ

2.ผู้เรียนอธิบายกลไลการทำงาน ระบบหายใจเข้าและหายใจออกได้

3.ผู้เรียนอธิบายลักษณะของการไอ จาม หาว และสะอึก ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจได้

4.ผู้เรียนสรุปเกี่ยวกับกระบวนการหายใจได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)