อนุทิน 137778 - อรวรรณ หนูคง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการเรียนการสอน และโทรทัศน์ครูก็เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งที่ช่วยครูในเรื่องการเรียนการสอนได้ดี ช่วยเรียกความสนใจของนักเรียนได้ดี 

                                          

ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่   http://www.thaiteachers.tv/

เขียน 02 Oct 2014 @ 00:34 ()


ความเห็น (0)