อนุทิน 137729 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ขาดการเรียนรู้เรื่องชีวิตจริง"

...

มนุษย์เรา ส่วนใหญ่จะศึกษาแต่เรื่องความรู้วิชาการ

ในการแสวงหาปริญญาตรี โท เอก...

แต่นั่นคือ เบื้องต้นของการศึกษา

สำหรับสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต นั่นคือ

เรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงของแต่ละคน

เป็นเรื่องที่น่าศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับทำอย่างไรจะให้

มนุษย์ที่เกิดมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

และสามารถต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ 

เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้และอยู่อย่างมีความสุข...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)