อนุทิน 137727 - บุษยมาศ

๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

- แก้ไขปัญหาในการทำงานบริหารงานบุคคล ให้คำปรึกษาต่อเจ้าหน้าที่ในการทำงานแล้วเกิดปัญหา

- สอบสัมภาษณ์ + ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการปรับเปลี่ยนพนักงานราชการเป็น

  พนักงานมหาวิทยาลัย

เขียน 30 Sep 2014 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)