อนุทิน 137715 - patcharin tuntra

“Innovation คิดจริง ทำได้” อธิบายตั้งแต่หลักคิดพื้นฐานของการทำนวัตกรรม ไปถึงวิธีการที่จะทำนวัตกรรมให้ได้ผลสำเร็จ เป็นหนังสือที่บอกฮาว์ทูครบถ้วนในรูปแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง ถือเป็นคัมภีร์ด้านการบริหาราจัดการนวัตกรรมเล่มหนึ่งที่คู่ควรแก่การอ้างอิง หรือใช้เป็นคู่มือประจำโต๊ะเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญช่วยในการตัดสินใจก่อนเริ่มต้นโครงการนวัตกรรมขึ้นในองค์กร

61966

เขียน 29 Sep 2014 @ 23:02 ()


ความเห็น (0)