อนุทิน 137667 - rfon

rfon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใบความรู้

เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์

ในชีวิตประจำวันเราสามารถจำแนกสารออกได้ 3 สถานะ

1. สารในสถานะของแข็ง มีการจัดเรียงอนุภาคภายในของแข็งเรียงตัวชิดติดกันมากทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้น้อยมาก ของแข็งจึงสามารถรักษารูปร่างและปริมาตรให้คงที่ได้

2. สารในสถานะของเหลว มีการจัดเรียงอนุภาคภายในของเหลวอย่างหลวม มีช่องว่างจึงทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้ จึงทำให้ของเหลวมีการเปลี่ยนรูปร่างไม่คงที่ จะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุแต่จะมีปริมาตรคงที่

3. สารในสถานะแก๊ส อนุภาคภายในแก๊สเรียงอยู่ห่างกันมาก จึงทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้อิสระทุกทิศทางและไม่เป็นระเบียบ แก๊สเกิดการฟุ้งกระจายทำให้มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่

เขียน 28 Sep 2014 @ 13:55 () แก้ไข 28 Sep 2014 @ 13:58, ()


ความเห็น (0)