อนุทิน #137654

"จิตใจ"

...

"อัญมณีที่งดงาม" เพราะถูกขจัดขัดเกลาทำความสะอาดให้ใสขึ้น

ให้แวววาวขึ้นแล้วจึงจะได้อัญมณีที่ล้ำค่า...

"จิตใจก็เช่นกัน" ปรับจริตและตกแต่งจิตให้เหมาะสม ค่อย ๆ ขจัด

กิเลสเศษหิน ดินทรายออกไป มินานก็จะ..."แพรวพราว งดงามเป็น

อัศจรรย์ได้"

เขียน:

ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด