อนุทิน #137651

วันนี้ตั้งใจจะเข้ามาเขียนบันทึก แต่เขียนบันทึกใหม่ไม่ได้

เขียน:

ความเห็น (1)

ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ

คุณหมอธิรัมภา 

อาจารย์บุษยมาศ 

อาจารย์ประหยัด