อนุทิน #137631

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

- เป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่และแนะนำการทำงาน

- ช่วง ๖ โมงเย็น เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เขียน:

ความเห็น (0)