อนุทิน 137631 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

- เป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่และแนะนำการทำงาน

- ช่วง ๖ โมงเย็น เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)