อนุทิน 137628 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"การให้โอกาส"

...

ไม่มีใครหรอกที่อยากให้ผิดพลาด

เมื่อพลาดก็แก้ไขใหม่

การให้โอกาสคนมากกว่า

ที่เป็นสิ่งที่ "ควรกระทำ"

เพราะจะทำให้สังคมโลกน่าอยู่

อย่างมีความสุข...

  เขียน:  

ความเห็น (0)