อนุทิน 137628 - บุษยมาศ

"การให้โอกาส"

...

ไม่มีใครหรอกที่อยากให้ผิดพลาด

เมื่อพลาดก็แก้ไขใหม่

การให้โอกาสคนมากกว่า

ที่เป็นสิ่งที่ "ควรกระทำ"

เพราะจะทำให้สังคมโลกน่าอยู่

อย่างมีความสุข...

เขียน 26 Sep 2014 @ 12:07 ()


ความเห็น (0)