อนุทิน 137625 - บุษยมาศ

โลกปัจจุบัน...มีแต่คนคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าคนอื่น...

แต่หารู้ไม่ว่า...ขาดการเรียนรู้จากโลกแห่งความเป็นจริง...

เขียน 26 Sep 2014 @ 11:03 ()


ความเห็น (0)