อนุทิน #137624

"ทฤษฎี ได้มาจากการปฏิบัติ...และ การปฏิบัติก็ได้มากจากทฤษฎี"

เขียน:

ความเห็น (0)