อนุทิน 137624 - บุษยมาศ

"ทฤษฎี ได้มาจากการปฏิบัติ...และ การปฏิบัติก็ได้มากจากทฤษฎี"

เขียน 25 Sep 2014 @ 23:28 ()


ความเห็น (0)