อนุทิน 137624 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ทฤษฎี ได้มาจากการปฏิบัติ...และ การปฏิบัติก็ได้มากจากทฤษฎี"

  เขียน:  

ความเห็น (0)