อนุทิน 137618 - บุษยมาศ

"ความไม่เข้าใจ" ก่อให้เกิดการเสียหายต่อการทำงานอย่างยิ่ง หากนำไปพูดต่อก็จะพูดแต่ในสิ่งที่ตนเองคิดเห็นเท่านั้น เพราะความจริงไม่รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจ...เรียกว่า "ไม่รู้ตัว"

เขียน 25 Sep 2014 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)