อนุทิน 137603 - prayat duangmala

สัปดาห์แห่งการส่งงานทั้งโอกาสทางการศึกษเด็กปี 50 - 54 ทั้งภาษาอาเซียน อีกทั้งการของบประมาณ ซ่อมแซมกับท่าน ผอ. ส่ง และสิ่งที่ขาดไม่ได้การขอเลื่อนขั้น 1.5 และ 1 ขั้น ก็ผ่านไปด้วยดีที่ รร.

เขียน 24 Sep 2014 @ 15:09 ()


ความเห็น (0)