อนุทิน 137591 - ชีพจรรองเท้า กับเวลาที่หายไป

เก็บคุณค่าของรอยต่อเวลา
ที่คาบเกี่ยวระหว่าง อดีต ปัจจุบัน อนาคต
เมื่อเวลาผ่านไป
เราจะมีเรื่องเล่ามามายในความทรงจำ

เขียน 23 Sep 2014 @ 21:07 ()


ความเห็น (0)