อนุทิน 137573 - ณรงค์ฤทธิ์ เพ็งพันธ์

ปุจฉา? การใช้งบประมาณภาษีบาป ปีละ 3,000 - 4,000 ล้านบาทไม่โปร่งใส...โดยโรงงานยาสูบเป็นผู้ถูกหักภาษีบาปร้อยละ 2 เป็นที่มาของกระแสร้อนอีกครั้ง

“ภาษีบาป” ที่ว่านี้ถูกหักเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งโรงงานยาสูบเสนอแนวคิดว่า “...ถึงเวลาต้องเปลี่ยนระบบการส่งงบประมาณผ่านกระทรวงการคลังก่อน เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณ”

คำถามมีว่า...การกลับไปใช้วิธีพิจารณางบประมาณแบบเดิม ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ทำให้เกิดประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่อย่างไร?

เขียน 23 Sep 2014 @ 12:49 ()


ความเห็น (0)