อนุทิน 137555 - prayat duangmala

รับนโยบายการศึกษา จาก ผอ.เขต ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ทุกคนในปี 2557 แต่ที่ โรงเรียน มีเด็กคนหนึ่ง ป. 1 เป็น ld ด้านสติปัญญา ถ้าเราสอนคนเดียวให้ได้แล้วอีกส่วนใหญ่จะทำอย่างไร ซ่อมเสริมก็ทำแต่ก็ไม่ได้ ได้อย่างเดียม ทอมและเจอรี

เขียน 22 Sep 2014 @ 10:26 ()


ความเห็น (0)