อนุทิน 137554 - บุษยมาศ

๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมกับคณะกรรมการ สนอ.

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

         - ตรวจวาระการประชุม ๑ เรื่อง

         - คุยงานกับ รษก.ผอ.สนอ. เกี่ยวกับการเสนอให้มีรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล หรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล

(บ่าย) - นั่งพิมพ์แบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร มรภ.พิบูลสงคราม เพื่อเตรียมทำงานวิจัยอีก ๑ เรื่อง

เขียน 22 Sep 2014 @ 10:00 () แก้ไข 22 Sep 2014 @ 13:36, ()


ความเห็น (0)