อนุทิน 137552 - prayat duangmala

สัปดาห์แห่งการอบรมตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. มา ทั้งทางโลกและอบรมการปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง กับจาก เป็นวิทยากรที่ เลย ก็กับโรงเรียนเช้า ผอ. ติดต่อให้เข้ารับอบรมการทางระบบสอิเล็กทรอนิกส์ ปี 57

ทั้งการจัดซื้อระบบ egp โรงเรียนขนาดเล็ก ได้ tv. 6 เครื่อง และตัวรับสัญญาณ อีก 2 เครื่อง

เขียน 22 Sep 2014 @ 09:25 ()


ความเห็น (0)