อนุทิน 137532 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ 19/09/57

ได้ฟังเรื่องเล่าผู้เกษียณ 4ท่าน ล้วนเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้บริหารในงานบริการพยาบาล รพ ศรีนครินทร์

พี่ๆมีความรักในงาน มีความสุขและ มีความภาคภูมิใจในการทำงาน รักเพื่อนร่วมงาน

ปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ คือ เพื่อนร่วมงาน ได้ดังใจ 

สิ่งที่คาดหวัง ต้องสื่อสารงานที่ทำให้คนรู้จัก ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

สิ่งที่ฝาก ขอให้ทำพื้นฐานการพยาบาลดี excellent จะดี พื้นฐานก็ต้องดีด้วย  ชื่นชมทุกคน   

เขียน 19 Sep 2014 @ 16:49 () แก้ไข 19 Sep 2014 @ 17:53, ()


ความเห็น (0)