อนุทิน #137524

ปรัชญาชีวิต..."แลกมาด้วยความไว้ใจ"

...

"บทเรียนบางอย่าง...ความเชื่อบางเรื่อง

ต้องแลกมาด้วย...ความไว้ใจ"

เขียน:

ความเห็น (0)