อนุทิน 137524 - บุษยมาศ

ปรัชญาชีวิต..."แลกมาด้วยความไว้ใจ"

...

"บทเรียนบางอย่าง...ความเชื่อบางเรื่อง

ต้องแลกมาด้วย...ความไว้ใจ"

เขียน 18 Sep 2014 @ 12:47 ()


ความเห็น (0)