อนุทิน 137517 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จัดวง "โสเหล่"  ในชุมชน  ชวน  อสม. คิด     ชวน ผู้ัปกครอง คุย   

ชวนทีมชุมชนสนับสนุน  ออกแบบทำกิจกรรรมดูแลช่องปากเด็กเอง  ๗  ปี ที่แล้ว

๒  ปีมานี้  เพิ่ม  แกนนำชุมชนมาเล่าให้กรรมการฟัง  ประกวดต้นแบบผู้ใหญ่แปรงฟัน   ต้นแบบแปรงฟันให้ลูกหลาน

คะแนน  ๓  ส่วนรวมกัน  ปี ๒๕๕๗  นี้  ชนะเเลิศ "ชุมชนต้นแบบลูกหลานฟันดี"  คือ บ้านน้ำสวยใต้หมู่  ๑๑  ตำบลสระใคร

รองชนะเลิศ  บ้านพลายงาม  หมู่  ๑๑  ตำบลคอกช้าง  ที่ ๓  บ้านยางคำ  หมู่ ๙  ตำบลสระใคร   ที่ ๔  บ้านโนนเชียงคูณ  ที่ ๕  บ้านคอกช้าง  หมู่ ๑  ตำบลคอกช้าง    ยินดีด้วยนะคะ  เมื่อ  อังคาร  ๑๖  กย. ๕๗

เขียน 17 Sep 2014 @ 23:45 () แก้ไข 17 Sep 2014 @ 23:57, ()


ความเห็น (0)