อนุทิน 137513 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

(๑๗ กันยายน ๒๕๕๗)

(เช้า) - เซ็นผ่านงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ แฟ้ม

         - แก้ปัญหาให้กับสำนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

         - เข้าร่วมประชุมกับครูแนะแนวจากคณะและโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

(บ่าย) - พิมพ์ Competency เพิ่มเติม...

  เขียน:  

ความเห็น (0)