อนุทิน 137500 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

จากเว็บไซต์

PR Matter

บทเรียนสำคัญในงานประชาสัมพันธ์กับสื่อสังคมออนไลน์ปี 2556
1. Smart Phone กำลังมาแรง เข้าถึงกลุ่มบุคคลหลากหลายในราคาที่สัมผัสได้
2. เว็บไซต์ขององค์กร กลายเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐานที่ต้องมีการเชื่อมโยง
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations) สู่สื่อสังคมสัมพันธ์ (Social Media Relatioins)
4. เปลี่ยนเรื่องราวและให้กลายเป็นเรื่องเล่า
5. เรียนรู้ตลอดเวลา สิ่งต่างๆ มาและจากไป
6. ถึงเวลาแห่งการจากลาของข่าวแจกหรือยัง

เขียน 16 Sep 2014 @ 16:03 () แก้ไข 16 Sep 2014 @ 16:05, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ประเด็นน่าสนใจครับพี่หม่อม ;)…

หายไปนาน คิดถึงนะคะ