อนุทิน 137488 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13เทศบาลตำบลบ่อพลับ สัปดาห์ที่14

อาจารย์มานิเทศ และจัดทำเอกสารให้เทศบาล

ละทางเทศบาลได้จัดงานเลี้ยงส่งให้

เขียน 15 Sep 2014 @ 17:55 ()


ความเห็น (0)