อนุทิน 137488 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

  ติดต่อ

หน่วยฝึกที่13เทศบาลตำบลบ่อพลับ สัปดาห์ที่14

อาจารย์มานิเทศ และจัดทำเอกสารให้เทศบาล

ละทางเทศบาลได้จัดงานเลี้ยงส่งให้

  เขียน:  

ความเห็น (0)