อนุทิน 137487 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13เทศบาลตำบลบ่อพลับ สัปดาห์ที่13

ได้จัดทำเอกสารให้เทศบาล ละได้จัดทำโครงการการรณรงค์การเก็บขยะในชุมชนกัลยาพิเชษ หมู่ที่9 บ้านในค่ายได้ที่ร่วมกับชาวบ้านและทำการประชาคมหมู่บ้าน

เขียน 15 Sep 2014 @ 17:43 ()


ความเห็น (0)