อนุทิน 137484 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13เทศบาลตำบลบ่อพลับ สัปดาห์ที่11

จัดเตรียมงานวันแม่ และจัดเตรียมเวที และจัดเก็บสถานที่ และจัดทำเอกสารให้ทางเทศบาล

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/043/542/original_10590073_733761696684673_9629912_n_(1).jpg?1408951132" target="_blank">http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/043/542/default_10590073_733761696684673_9629912_n_(1).jpg?1408951132">

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/043/521/original_10590073_733761696684673_9629912_n_(1).jpg?1408949918" target="_blank">http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/043/521/default_10590073_733761696684673_9629912_n_(1).jpg?1408949918" style="width: 116px;">

เขียน 15 Sep 2014 @ 17:07 ()


ความเห็น (0)