อนุทิน 137481 - Xuan Dinh

Xuan Dinh
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการความรู้ ( Knowledge Management – KM) เป็นการแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นในองค็กร

ทำไมต้องมีการจัดการเรียนรู้

1) ปัญหาจากการปฏิบัติงาน

คนย้ายไปแล้วทำงานไม่ถูก

เจ้าหน้าที่ไม่มา ตามงานไม่ได้

ทำแต่แบบเดิมๆ ไม่รู้จะพัฒนา

2)ปัญหาจากการออกงาน

ลาออก

ให้ออก

ไล่ออก

ประเภทของความรู้ มี 2 อย่าง คือ

1. ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่นเอกสาร (Document) กฎระเบียบ (Rule) วิธีปฏิบัติงาน(Practice) ระบบ (System) สื่อต่างๆ (VCD DVD)

2. ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) คือเป็นสิ่งที่เห็นไม่ชัดเช่นทักษะ(Skill) ประสบการณ์ (Expericence) ความคิด (Mind of individual) พรสวรรค์ (Talent)

องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)

1.คนถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2.เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น

3.กระบวนการความรู้นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม

เขียน 15 Sep 2014 @ 14:37 ()


ความเห็น (0)