อนุทิน 137479 - JJ

  ติดต่อ

  • การพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา 
  • ถ้าไม่ดีทำไมต่างชาติเขาใส่ใจ 
  • ถ้าดี ทำไม อาจารย์ไทย ไม่ช่วยกันพัฒนา
  เขียน:  

ความเห็น (0)