อนุทิน 137478 - อร วรรณดา

อนุทิน ๖๗

          โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยหนังสือในโครงการ "เปิดโลกอัจฉริยะ" รุ่นที่ ๒ ระหว่าง ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดอบรมครูบรรณรักษ์  ต้องให้ครูท่านอื่นไปแทน

เขียน 14 Sep 2014 @ 22:58 () แก้ไข 14 Sep 2014 @ 22:59, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ