อนุทิน #137478

อนุทิน ๖๗

          โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยหนังสือในโครงการ "เปิดโลกอัจฉริยะ" รุ่นที่ ๒ ระหว่าง ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดอบรมครูบรรณรักษ์  ต้องให้ครูท่านอื่นไปแทน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ