อนุทิน #137477

อนุทินที่  ๖๖ 

          วันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณรักษ์ รุ่นที่ ๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)