อนุทิน 137477 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทินที่  ๖๖ 

          วันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณรักษ์ รุ่นที่ ๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)