อนุทิน 137477 - อร วรรณดา

อนุทินที่  ๖๖ 

          วันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณรักษ์ รุ่นที่ ๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี

เขียน 14 Sep 2014 @ 22:53 () แก้ไข 16 Sep 2014 @ 18:56, ()


ความเห็น (0)