อนุทิน 137476 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๖๕

          ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖ และการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-๖ สิ่งที่ประทับใจคือการทำหนังสือเล่มเล็ก สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างในตัวนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน  อาทิ ความอดทน ความมานะพยายาม  ความสามารถด้านภาษา ด้านศิลปะ  ความสามัคคีในหมู่คณะ  การทำงานเป็นทีม  การแก้ปัญหา  การบูรณาการ  สมาธิ ฯลฯ 

เขียน 14 Sep 2014 @ 22:49 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์ Wasawat Deemarn  

ขอบคุณ อาจาย์บุษยมาศ  

ขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ Wasawat Deemarn  อาจารย์บุษยมาศ  ค่ะ