อนุทิน 13747 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีคุณ a l i n_x a n a =)  @13735      ขอ ลปรร. นะครับ

"Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny.

หากมีคนที่สมองตายตั้งแต่ คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก อะไร/สิ่งใดคือสิ่งที่กำหนดชะตากรรมของเขาคนนั้น? น่าจะต้องมีอะไรที่มากกว่า เหนือกว่า ความคิดที่สามารถกำหนดชะตากรรม ของมนุษย์นะครับ (คำตอบน่าจะเป็นวิบากรรม กรรมแต่ปางก่อน)

พุทธองค์สอนว่า รูปังอนิจจัง รูปังอนัตตา  แปลว่า รูปไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตน (รูป=สรรพสิ่ง) ที่เรามองเห็น คือโมเลกุลที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ฉะนั้น (ตัวเราก็ดี ความคิดของตัวเราก็ดี จึงถือเป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวตน มีอยู่อย่างไม่มี) ถ้าเรามองเห็น หรือรู้ไม่เท่าทัน เราก็มองเห็นเป็นตัวฉันของฉัน ตัวเธอของเธอ ซึ่งมี character อย่างโน้นอย่างนี้

คำคมภาษาอังกฤษด้านบน นั้นสอดคล้องกับ พุทธพจน์ที่ว่า  จิตฺเดน นียติ โลโก จิตฺเตน ปริกิสฺสติ จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคู โลกที่เราอาศัยคือโลก ที่ถูกจิต(ความคิด)ของเราชักนำให้เป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้ จิต(ความคิด) ย่อมเสือกไสให้โลกเป็นไปอย่างที่มนุษย์คิด  ฝัน  หวัง หรือต้องการ โลกที่เราอาศัยนั้นเป็นไปตามอำนาจของจิต(ความคิด)

อนึ่ง พุทธพจน์ใน  อภิณหปัจจเวกขณ์  กล่าวว่าเรามีกรรมเป็นของๆตน  เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เรามีกรรมเป็นแดนเกิด  เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย  เราทำกรรมอันใดไว้เป็นกรรมดีก็ตาม  เป็นกรรมชั่วก็ตามเราจักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น ฉะนั้น กรรม(อดีต+ปัจจุบัน)+จิต=ชะตาชีวิต

เขียน 30 Jun 2008 @ 16:29 () แก้ไข 30 Jun 2008 @ 16:46, ()


ความเห็น (0)