อนุทิน 137454 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ จำเป็นเว้นห่างรั้ว ......... โรงเรียน

ใช่หมดไฟฝันเพียร ........... พ่ายแพ้

ลุวาระเกษียณ .................. กมลโศก

จากแต่กายไกลแล้ ........... ล่วงแล้วหวนหา

ผักกาดหญ้าโรตารี่เป็นที่รัก

แหล่งพำนักสั่งสอนอาวรณ์ถวิล

กาลเกษียณเวียนมาน้ำตาริน

จำจากถิ่นฝังจิตสถิตใจ

กันยายนวิปโยคโศกสลด

แสนรันทดหม่นหมองแกมร้องไห้

เพื่อนร่วมงานศิษย์ทั้งปวงยังห่วงใย

จะจากไกลจำลาแสนอาวรณ์

ลาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักยิ่ง

ศิษย์ชายหญิงหนูหนูที่ครูสอน

ทั้งมวลมิตรมุทิตามาอวยพร

ความอาทรเอื้อเฟื้อเหลือพรรณนา

กราบพระพุทธฐิตวิริโยและโพธิ์คู่

ขอกราบผู้มอบไมตรีที่ล้ำค่า

ขอขอบคุณความหวังดีที่ตรึงตรา

ขอกราบลาทุกท่านสราญเทอญ ฯ

เขียน 12 Sep 2014 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)