อนุทิน 137452 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ "ครูผ่องพรรณ"เพริศแพร้ว ............ พรรณราย

ส่งศิษย์ถึงจุดหมาย ........................ มากแท้

"ศรีแสง"ส่องประกาย ...................... กลเพชร มณีนา

สุขสวัสดิ์พิพัฒน์แล้ ........................ เลิศล้วนชวนถวิล

ผุดผ่องพรรณ พรรณงามอร่ามสี

สู่วิถีเกียรติศักดิ์อนรรฆค่า

เดือนสกาวดาวเด่นจำเร้นลา

สิ้นสุดหน้าที่ครูผู้อาทร

คือแสงทอง"ผ่องพรรณ"อันวิจิตร

ที่อุทิศวิญญาณการสั่งสอน

"ศรีแสง"ล้ำดำรงคู่ดงดอน

คอยปลอบป้อนวิทยาอ่าอำไพ

งานประดิษฐ์งามเด่นเป็นประจักษ์

แกะสลักเลิศล้ำนำสมัย

งามประณีตขึ้นชื่อระบือไกล

ภาษาไทยรอบรู้ครูเชี่ยวชาญ

ครูผ่องพรรณ ศรีแสง เรี่ยวแรงมั่น

คือช่างปั้นคนดีศรีสถาน

"ถิ่นโนนยาง"สรรค์สร้างจิรังกาล

เป็นตำนานบ้านเมืองเรืองอนันต์

ขอครูจงไร้ทุกข์สุขสวัสดิ์

พระไตรรัตน์ปกป้องคุ้มครองขวัญ

กลับสู่บ้านสำราญใจในทุกวัน

สู่สามัญเกษียณเกษมเปรมปรีดิ์เทอญ..

เขียน 12 Sep 2014 @ 21:58 ()


ความเห็น (0)