อนุทิน 137447 - JJ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • KM ไม่รุ่ง เพราะ 
  • ไม่มุ่งที่เป้าในการพัฒนา ตน>>>ฅ ฅน และ งาน 
  • มัวแต่พยายาม จะไปเก็บข้อมูล ที่ไม่ได้ ถอดบทเรียน และ 
  • ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ ตรง และ ทำมากับมือ
เขียน 12 Sep 2014 @ 16:17 () แก้ไข 12 Sep 2014 @ 16:19, ()


ความเห็น (0)