อนุทิน 137447 - JJ

  ติดต่อ

  • KM ไม่รุ่ง เพราะ 
  • ไม่มุ่งที่เป้าในการพัฒนา ตน>>>ฅ ฅน และ งาน 
  • มัวแต่พยายาม จะไปเก็บข้อมูล ที่ไม่ได้ ถอดบทเรียน และ 
  • ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ ตรง และ ทำมากับมือ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)