อนุทิน 137446 - JJ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ประเด็นในการ ถอดบทเรียน เพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ใน Mini_UKm 9 ที่ผ่านมา คือ 
    • การประเมินหลักสูตร 
    • TQF และ 
    • มาตรฐานหลักสูตร ครับ
เขียน 12 Sep 2014 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)