อนุทิน 13743 - kmsabai

  ติดต่อ

 เมื่อจิตใจของเรา  รู้จักความเป็นตัวตน  รู้จักอัตตาของเราเอง

  ก็จะเกิดการคลายโดยตรง   คลายความถือมั่น

  เราจะเกิดความเมตตากับผู้อื่นอีกมากมาย....

  และเมื่อนั้นเราก็จะสามารถเข้าใจวาระของตนเอง  และของผู้อื่น

  เขียน:  

ความเห็น (0)